Regulamin Domu Wypoczynkowego „Scala” w Bukowinie Tatrzańskiej

Prosimy o zapoznanie się z kilkoma zasadami panującymi w naszym obiekcie, pozwoli to bowiem obu stronom uniknąć nieprzyjemnych sytuacji, a nam skoncentrować się na zapewnieniu Państwu komfortowego i miłego wypoczynku.

§ 1

  1. Pokój w domu SCALA wynajmowany jest na doby. Doba trwa od 15:00 w dniu przyjazdu do 10:00 w dniu wyjazdu.
  2. Cisza nocna w ośrodku obowiązuje od 22:00 do 7:00.
  3. Należność za pobyt oraz opłata klimatyczna (1,30 zł) pobierana jest w dniu przyjazdu.
  4. Zaliczka za pobyt zwracana jest w przypadku odwołania przez klienta rezerwacji do 1 miesiąca przed planowanym przyjazdem.
  5. W razie skrócenia pobytu po dokonaniu meldunku nie dokonujemy zwrotów.

§ 2

  1. Właściciel domu zapewnia:
  • warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa
  • bezpieczeństwo pobytu – w tym bezpieczeństwo danych osobowych zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem
  • profesjonalną i uprzejmą obsługę
  • wykonanie niezbędnych napraw podczas nieobecności Gościa (usterki należy zgłaszać na recepcji).

Szczególnym miejscem Domu Rekolekcyjno – Wypoczynkowego SCALA jest kaplica, która jest zawsze otwarta dla osób przebywających w ośrodku. W kaplicy cały czas jest obecny Najświętszy Sakrament, a w wyznaczonych godzinach sprawowana jest Msza św. w której mogą uczestniczyć Goście ośrodka. Prosimy o odpowiednie dla tego miejsca zachowanie.

§ 3

7. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby mieszkające w SCALA. (kosztowności, pieniądze, papiery wartościowe, przedmioty mające wartość naukową lub artystyczną).

8. Gość ośrodka ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia pokoju powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.

§ 4

9. Gość nie ma prawa przekazywać zwalnianego przez siebie pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który dokonano opłaty.

10. Gość nie może przyjmować osób niezameldowanych na noc. W przypadku stwierdzenia przebywania w pokoju osób nieuprawnionych koszt ich pobytu pokrywa osoba zameldowana w pokoju.

§ 5

11. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej, w pokojach obowiązuje zakaz palenia świec, a także używania sprzętu elektrycznego niestanowiącego wyposażenia pokoju (z wyjątkiem komputerów osobistych i golarek).

12. Zabrania się przestawiania mebli oraz sprzętów będących na wyposażeniu pokoi.

13. W ośrodku obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów /także elektronicznych/ z wyjątkiem miejsc wyznaczonych).

§ 6

14. Opuszczając pokój na dłuższy czas, Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi pokoju i zostawić kartę pokojową na recepcji. Za zgubienie karty opłata wynosi 30 zł.

15. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom będącym pod wpływem alkoholu lub środków odurzających oraz osobom, które zachowują się agresywnie.

16. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia pensjonatu bez zwrotu kosztów.

17. Za rzeczy osobiste pozostawione na terenie ośrodka przez wyjeżdżającego Gościa SCALA nie ponosi odpowiedzialności.

Dziękujemy za współpracę i życzymy udanego wypoczynku!

Zarząd DW „Scala”