Klauzula informacyjna

 1. Administratorem Państwa danych jest przedsiębiorstwo Scala sp. z o. o.  z siedzibą w Warszawie, przy ul. Karolkowej 49 (Regon 140549996, NIP 525-236-29-23).
 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych przetwarzanych przez administratora, można kontaktować się, pisząc na adres: bukowina@scala.net.pl lub rowy@scala.net.
 3. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji umowy w związku ze świadczoną usługą hotelową, w celu kontaktu z Klientem i udzielenia mu odpowiedzi na przesłane zapytanie drogą formularza internetowego, rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń. Dane zebrane na podstawie wyrażonej zgody przetwarzane są również w celach marketingowych.
 4. Podane przez Państwa dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom ani przekazywane do Państw trzecich.
 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne, i w zakresie, jaki jest niezbędny do realizacji umowy w związku ze świadczoną usługą hotelową lub do czasu cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody.
 6. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane.
 9. Administrator, organizując rekolekcje z dietą, której integralną częścią jest opieka lekarska, stwierdza, że dane na temat stanu zdrowia przekazane przez Klienta lekarzowi, który jest podmiotem zewnętrznym w stosunku do Administratora, stanowi autonomiczną decyzję Klienta. Dokumentacja medyczna Klienta jest jego wyłączną własnością. Administrator nie wchodzi w posiadanie tych danych, nie przetwarza ich i nie archiwizuje.
 10. Jednocześnie informujemy, że administrator jest właścicielem stron internetowych: www.scala-rowy.pl oraz www.scala.net.pl, które nie generują plików cookies.
 11. Polityka ochrony danych osobowych jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki została przyjęta 1 października 2019 r.