Podróże

307543_1781-300x225Historia wskazuje na to, iż ludzie przemieszczali się z miejsca w miejsce od czasów najdawniejszych. Podróże odbywane są w przeróżnych celach. Jedni ludzie wyjeżdżają na wczasy stacjonarne, inni preferują czynny wypoczynek i w tym celu podróżują do różnych miejsc. Ponadto istnieją podróże w celach biznesowych, handlowych, naukowych, politycznych, lub rodzinnych. Od dawna, jak i obecnie wiele osób odbywa podróże w celach kultowych, religijnych. Ludzie odwiedzający miejsca święte pragną podziękować, lub prosić o potrzebne łaski i właśnie w tym celu odbywają pielgrzymki do miejsc świętych. Ogólnie podróżą nazywamy zmianę miejsca pobytu na odległe od naszego miejsca zamieszkania. Osoba podróżująca w celach religijnych nosi nazwę pątnika, a w celach rekreacyjnych turysty. Tych, co podróżowali dawniej pieszo nazywano wędrowcami, a podróżującego środkami komunikacji podróżnikiem, lub od słowa francuskiego wojażerem. Podróżowanie bez określonego celu, to włóczęga, a podróżowanie gdy nie ma gdzie powrócić nosi nazwę tułaczki. Podróż służbowa jest delegacją, a podróżujący handlowiec, to komiwojażer. W dawnych czasach odbywano podróże również w celach poznania świata i dla przyjemności. Wówczas podróżnicy spisywali swoje spostrzeżenia i przeżycia, opisywali krainy przez które wędrowali, oraz zwyczaje ludzi tam mieszkających. Ich opisane wspomnienia były cennym źródłem wiedzy o świecie i ludziach. Taki pęd do poznania świata przyczynił się do rozwoju komunikacji.